actueel

Panderplein groen

Beste mensen van de groene vingersclub.

Annechien en Joost zijn volop bezig met het uitzetten en op hoogte brengen van de tuinpaadjes. Ervaren tuinpaadjesmaakteams kunnen vanaf donderdag 10.00 weer aan de slag op eigen houtje. Zaterdag is het weer meer collectief en Zondag is de Grand Finale. We hopen zondagmiddag alle paadjes klaar te hebben.
Er blijven dan nog wel wat kleinere klusjes te doen. b.v. het maken van twee 'vergeten' tuintjes. Donderdag 13 mei wordt de aarde bezorgd en ... goed nieuws .. de leverancier van de aarde gaat het ook direct in de bakken storten. Dus we hoeven niet 1844 1/2 keer met een kruiwagen heen en weer te lopen! Dat scheelt weer. Dus graag de volle inzet dit weekend.

ZATERDAG & ZONDAG 8 EN 9 MEI

VANAF 10.00 UUR

GRAND FINALE PAADJES MAKEN

OP HET PANDERPLEIN

WAT NEEM JE MEE?

- HANDSCHOENEN

- HEEEEELE OUDE BROEK

-OUDE SCHOENEN

-GOED HUMEUR

 

PANDERPLEIN GROEN? DAT MOET JE DOEN!

 

Agenda Algemene ledenvergadering 26 maart 2010

Agenda van ALV van de VWWP op vrijdag 26 maart 2010 om 20.30 uur in het tussendoor

Agendapunten voor de volgende ALV kunnen bij punt 9 worden ingebracht of na deze vergadering bij één van de bestuursleden

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Notulen algemene ledenvergadering 6 november 2009
  4. Voordracht nieuwe bestuursleden, Aminta Guarracino, voorzitter en Peter van der Meer, algemeen lid. Bij bezwaar tegen een van de nieuwe leden kan dit anoniem of tijdens de ALV kenbaar worden gemaakt
  5. Afscheid van Marielle de Weerd en Hugo Hooijkaas
  6. Verslaggeving door leden van de pleingroep, de tuingroep en het Tussendoor
  7. Goedkeuring begroting 2010. De begroting wordt 14 dagen voor de vergadering verspreid.
  8. 20 jarig bestaan van Pander. Benoemen van de feestcommissie en brainstorm
  9. Wvvttk en rondvraag

Schop in de grond voor Panderplein Groen


Hoe zit het nu met het Panderplein project? Is een vraag die afgelopen maanden vaak door bewoners werd gesteld. Het was een hele klus om het plan telkens weer aan te passen en dan ook nog de kosten beheersbaar te houden. Maar dat is gelukt. Zowel de gemeente Den Haag, Fonds 1818 en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben een bijdrage gedaan of toegezegd. Alleen Vestia weet het nog niet. Vestia ( de eigenaar van het pand) de Gemeente Den Haag en Pander zijn mede verantwoordelijk voor 'ons' Panderplein. De gemeente Den Haag en vooral Vestia hadden veel voorwaarden gesteld waaraan het plan moest voldoen. Ook het ministerie van Landbouw wilde meewerken, en dat gaf ook weer nieuwe voorwaarden. Vooral de bijdrage van de Stichting Haagbouw is een grote hulp. Ze gaan al het metselwerk doen met leerlingen van 'ambachtscholen'.

Het leek misschien even stil rond het Pander Groen plan. Maar één voor één hebben we alle problemen uit de wereld kunnen helpen, en............

In de lente van dit jaar gaat de schop in de grond !

Er zijn een flink aantal klussen die we zélf als Panderbewoners gaan doen en daar hebben we jou hulp hard bij nodig. Dus schrijf je zo snel mogelijk in bij één of meer van de klussen (waar Pander achter staat) uit de volgende lijst. Dan kunnen we je op de hoogte houden en een rooster maken. Het hele idee van het Panderplein Groenplan is juist om als bewoners meer betrokken te zijn bij ons plein en hier is dus je kans om er vanaf het begin bij te zijn.

We kunnen nog geen data noemen bij de volgende lijst. Dit is nog afhankelijk van een aantal zaken die met het werk van de aannemer en van Haagbouw te maken hebben. Maar de werkzaamheden zullen vooral eind maart en begin april zijn.

De volgorde van de kluswerkzaamheden

1. Weghalen en vervangen straatlantarens (is reeds gebeurd)

2. Weghalen banken, bloembakken. (Gemeente)

3. Weghalen fietsenstalling ( Pander)

3. Maken nieuwe fiets stal plekken. (Pander)

4. Uitmeten en intekenen op het plein ( Pander)

5. Weghalen bestrating (Pander - veel hulp nodig)

6. Ontgraven (20cm) van de bovenlaag van de grond ( aannemer)

7. Plaatsen regenopvang containers ( leverancier)

8. Metselwerk randen. ( Haagbouw)

9. Plaatsen en aanhelen van de bestraling ( Haagbouw/ aannemer)

10 De paden tussen de vlakken maken met gestapelde steentjes en terrasplekken bestraten. ( Pander - veel hulp nodig)

11. Grond bezorgen (gemeente)

12. Grond inrijden in de vlakken ( Pander)

13. Schoonspuiten bestrating (Pander)

14. Aanschaffen vaste beplanting (Pander)

15. Planten (degenen die een stukje tuin hebben geclaimd)

16. Repareren en ophangen van de klapstoeltjes in de poort.

Dat zijn de hele praktische zaken die met de bouw te maken hebben.

Onderhoud en beheer

Verder kun je je opgeven voor de zaken die met het onderhoud en beheer van de nieuwe tuin te maken hebben.

Het Panderplein Groen ontwerp bestaat uit afgescheiden 'vlakken'. Het is de bedoeling dat de Panderbewoners één of meerdere van deze ‘tuintjes’ adopteren en er daarna zorg voor dragen. Er hebben zich al 8 mensen aangeboden, maar er is nog ruimte vrij en de verdeling zal natuurlijk afhankelijk zijn van de belangstelling hiervoor en we zoeken natuurlijk een plekje waar je zelf op kunt kijken. Het is de bedoeling om juist zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de nieuwe tuin, zodat het ook gezelliger gaat worden daar. We willen ook nadrukkelijk kinderen en jongeren van Pander oproepen om één of meer vlakken te claimen. Dat kan al vanaf één klein vlakje van 75x 75 cm.

De vlakken hebben drie maten. 75 x 75 cm. 150 x 150 cm en 3 x 3 meter. Je kunt ook voor meer vlakken aanmelden.

Om enige eenheid in de tuin te houden zijn er twee voorwaarden waar iedere nieuwe grondeigenaar aan moet voldoen.

1. De beplanting moet zo gekozen worden dat hij niet hoger groeit dan 1 meter. ( Dit is om het zicht over het hele plein te houden en te voorkomen dat er donkere 'schuilhoekjes' ontstaan.

2. De beplanting moet een combinatie zijn van - groente - bloemen en groenblijvende planten en kruiden.

Er wordt vooraf een beplantingsschema gemaakt en de nieuwe grondeigenaren kunnen (als ze dat willen) worden geholpen bij de keuze van beplanting en bij het 'tuinieren'. We gaan dit gezamenlijk doen tijdens een tuindag, 1x per maand. Een gezellige dag met soep en broodjes waarbij iedereen welkom is.

De Zaadbank en de voortrekkers

In dit eerste jaar zal veel van de beplanting collectief worden aangekocht. Maar het is de bedoeling om in de loop van de jaren en systeem op te bouwen waarbij uit eigen zaden en stekken kan worden geput. We zoeken dan ook mensen die thuis ruimte vrij kunnen maken om stekjes voor te zaaien en te laten opgroeien tot ze plantbaar zijn. ( vanaf vroege voorjaar)

Kortom Panderbewoners - de handen uit de mouwen - en je aanmelden bij Annechien Meier. Liefst per email: annechienmeier@gmail.com - Spijkermakersstraat 18 (in de poort)

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

De werkgroep Panderplein Groen: Harry Berg, Ger Hofland, Annechien Meier, Ingrid de Pauw, Annemarie Petri, Joost Suasso, Yvette Teeuwen & Mariëlle de Weerd.

 

Annechien Meier

eetbare planten en recepten

Vooruitlopend op de nieuwe tuin met eetbare planten kun je op de onderstaande link alvast wat inspiratie opdoen;

http://www.plantaardigheden.nl/aardig/recepten/default.htm

Panderland in foto's

buikdanseres

 

Met het eenmalige evenement Panderland namen de Panderianen en Panderinnetjes met hun vrienden zaterdag 5 september op denderende wijze afscheid van de zomer, en misschien ook al een beetje van het Binnendoor as know it. (Zie de plannen voor Panderplein Groen.)

Intussen zijn we al weken verder en heeft het leven zijn alledaagse gang hernomen, en kunnen we alleen nog maar nagenieten. Met foto's, zoals die van Marc Heeman waarvan hieronder een bescheiden compilatie.

Kijk voor de rest op www.flickr.com/photos/panderland. panderland

Panderland op zaterdag 5 september

Kijk voor het laatste nieuws over het komende Panderfestival op de pagina festival.

Geen Lenteprijs voor Panderplein Groen

De herinrichting van het Panderplein is buiten de boot gevallen bij de toekenning van de Lenteprijs, de subsidie van het Fonds 1818 samen met AD/HC. Met een groot stuk in de krant was de indruk gewekt dat het wel goed zat met het Binnendoor, maar nee dus.

Annechien Meier mocht breeduit over het groene Panderplein vertellen, maar was tegelijk ook in de race met haar langer lopende project, de mobiele volkstuin. Daarmee viel ze donderdag wel in de prijzen: ze ontving een Lammetje met een bijbehorende subsidie van 5000 euro. Waarvoor niets dan lof en felicitaties!

Panderplein dingt mee naar Lenteprijs

Voor de bekostiging van Panderplein Groen heeft de werkgroep van Annechien aangeklopt bij het Fonds 1818, dat samen met AD/HC projecten subsidieert via de zogeheten Lenteprijs. In een rondtocht langs genomineerde initiatieven kwam AD/HC ook op het Binnendoor. Het leidde tot een enthousiast artikel waarbij we de opmerking dat het plein nu kil en koel is ook maar zullen opvatten als goedbedoelde aansporing voor de uitvoering van het project.  Donderdag 18 juni wordt bekend gemaakt of Pander de prijs en het bijbehorende bedrag van 10.000 euro toegekend krijgt.

 

Volkstuin als trefpunt in binnenstad

DEN HAAG - De 120 huishoudens in het Pandercomplex, een zelfbeheerorganisatie in de Haagse binnenstad, kijken vandaag de dag uit op een kil, koel Panderplein. Maar dat gaat snel veranderen; althans, als het aan Annechien Meier ligt.

 
AnnechienAnnechien Meier op het Panderplein met een illustratie hoe het plein eruit gaat zien met het geld van de Lenteprijs.
FOTO JACQUES ZORGMAN

 

De 39-jarige beeldend kunstenares, én bewoonster, heeft een omvangrijk plan ontwikkeld om het plein binnen een paar maanden om te toveren tot een groene oase die een ontmoetingsplaats moet worden voor jong én oud, autochtoon én allochtoon.

Voor de financiering heeft Annechien Meier onder meer haar hoop gevestigd op de Lenteprijs, het initiatief van Fonds 1818 en deze krant, waardoor ze de mooie somma van 10.000 euro zou kunnen incasseren. ,,Natuurlijk,” stelt ze met een innemende lach, ,,natuurlijk denk ik dat ik een kans op die bijdrage maak. Zelf vind ik het een fantastisch project, ik zou mezelf echt uitkiezen!”

In de plannen van Meier wordt al in september begonnen met het metselen van tientallen vierkante bakken, in grootte variërend van 0,75 bij 0,75 meter tot 1,5 bij 1,5 meter en 3 bij 3 meter. In januari 2010 kunnen die dan worden gevuld met planten: bijzondere groenten, eetbare bloemen (voor zelfgemaakte salades!) en groenblijvende planten, die het gebied ook ’s winters een verzorgd aanzien moeten geven. ,,Kijk, het plein wordt momenteel wel gebruikt. Maar dit plan is bedoeld om nog meer mensen naar dit centrale gebied van liefst 1400 vierkante meter te krijgen, zowel bewoners als personen uit de buurt.”

Want, zo zegt de kunstenares, werkelijk alles moet in het werk worden gesteld om de interactie tussen mensen te vergroten.

,,Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat elke bewoner een eigen plekje krijgt om te tuinieren. Op die manier komen de mensen elkaar vaker tegen, ontstaan er in mijn ogen ook intensievere contacten. Maar dat wil niet zeggen dat we dat tuinieren gaan verplichten. Nee hoor, we willen ook terrasjes aanleggen waar iemand gewoon kan neerploffen om een bakje koffie te drinken. Zij zullen zeker niet worden geweerd van het nieuwe plein!”

Mocht onverhoopt blijken dat het project Panderplein niet in de (Lente)prijzen valt, dan is er volgens Meier nog geen man overboord. „Het zou jammer zijn, maar ik weet zeker dat het plan ooit wordt gerealiseerd. De gemeente Den Haag en de woningcorporatie hebben bijvoorbeeld al positief gereageerd, dus dat zit wel goed. Nee, ik weet eigenlijk zeker dat Den Haag met het gemoderniseerd Panderplein straks een duurzame, groene binnenstadsvolkstuin krijgt.”

Bron: AD/HC in DH Dichtbij, vrijdag 12 juni 

Gorilla's in de Mie-fabriek

Het braakliggende terrein van de vroegere tahoe-fabriek aan de Houtzagerssingel, beter bekend als de Mie-fabriek is komende Goede Vrijdag 10 april de locatie voor een heuze gorilla gardening-actie. De pandjes die de laatste jaren gekraakt waren zijn al weer enige tijd tegen de vlakte, en dat is dan ook wat achterbleef, een nogal kale vlakte. Tijd dus voor actie, actie, harde actie in de vorm van ongeplande aanplant.

Nou ja, gepland is het dus eigenlijk wel. En zelfs van te voren aangekondigd! Maar goed, achteraf aankondigen is helemaal niets. De initiatiefgroep (natuurlijk allemaal mensen die het grootste deel van hun gezicht met een sjaal hebben bedekt, alleen een voornaam hebben en praten alsof ze tijdens de nageboorte nog een beetje klem zaten) heeft er een avond over gedaan om tot een alles overtreffende naam te komen voor de vrucht van hun arbeid. Het terreintje van de Mie-fabriek zal namelijk, zo hebben de achttien in gezamenlijk overleg besloten, verder gaan onder de naam

Buurttuin 'De Miefabriek'...

Dat u het maar even weet.  Genoeg gelachen: de buurt - en dus ook Pander - is van harte uitgenodigd van deze vrijdag een waarlijk Goede Vrijdag te maken en haar steentje bij te dragen, of liever de Spade in den Grond te steeken. Weest er allen zeer bij!

P.S.: een begintijd is mij niet bekend.

Lizan over het groene plan

Lizan ten Have heeft zeventien jaar, vanaf het begin, in Pander gewoond. Als vroegere bewoonster, die zich nog altijd betrokken voelt, kijkt zij naar het plan voor een groene binnenplaats. Lizan ziet het liefst organische vormen terug in het ontwerp voor de nieuwe tuin.

Vanochtend was ik in de buurt van Pander en had ik plotseling een paar minuten over. Om de tijd te doden ging ik even lekker naar mijn oude woonplek kijken. Tot mijn verassing bleek er een plan te zijn, een heel bijzonder plan voor het plein. Omdat ik zo lang in Pander heb gewoond, voel ik mij geroepen, ja zelfs verplicht om een reactie te geven op dit plan: Bravo! Vernieuwend, creatief gedacht, echt 'Pander'.

Het ontwerp, las ik, moet laag in de kosten zijn, ook als de tuin al bestaat is het de bedoeling dat hij laag in kosten en onderhoud zal zijn. De 'geshopte' foto laat zien wat de bedoeling is, ook al lijkt het wel een megaplein door het groothoeklens-effect. Hierdoor geven de rechthoekige en vierkante plantbedden een heel ruimtelijk effect.

Omdat ik achter mijn huis een vrij grote moes- en bloementuin heb, en dus best een beetje kennis van zaken heb, wil ik graag wat kanttekeningen toevoegen, met alle respect voor ontwerp en tot nu toe gedane arbeid. Onderhoudsvriendelijk en laag in de kosten bereik je niet per se door rechte en strakke bedden, die moet je steeds maar netjes bijhouden anders is het geen gezicht. Organisch gevormde paden en plantbedden zijn makkelijker te onderhouden en planten kunnen hier iets meer hun eigen gang  gaan. En denk ook eens aan hoe je het lekkerst loopt: in rechte hoeken of langs een glooiend pad?

Dan tot slot nog dit: Wanneer je wilt dat de omgeving waarin mensen leven ze stimuleert om op een harmonieuze manier met elkaar om te gaan dan kun je het volgende bedenken: Waar alles om je heen rechte hoeken heeft, heeft dat invloed op de mens. Want: de omgeving heeft invloed op gemoed, denken, etc. Als tegenhang van al dat rechttoe-recht aan is het wenselijk om juist organische vormen aan te brengen. Juist in een tuin waar mensen elkaar ontmoeten, zou je de organische vormen als herkenningspunten moeten terug kunnen vinden. Bewezen is ook dat deze op een positieve manier werken op de gemoedstoestand en het denken van de mens. 

Lizan ten Have

Inhoud syndiceren