actueel

Fietsenkelder wordt verbouwd

Voor de zomer moet het gaan gebeuren, de verbouwing van de fietsenkelder.

Niet alleen binnen kan er het nodige een stuk praktischer worden ingericht, waarmee je nogal wat ruimte wint, het is ook een mooie gelegenheid de trappen naar de kelder aan te pakken. De korte brede trap is gevaarlijk stijl en onhandig en fungeert nu vooral als ophopingsplek van zwerfafval. Maar ook de lange smalle trap die de fietsers gebruiken, stemt in de huidige toestand niet erg gelukkig. Bij de minste neerslag zijn de treden zeiknat en benedenaan is het een geliefd toevluchtsoord voor wildplassers (ook zeiknat dus) om over andere vormen van misbruik maar te zwijgen. Alle aanleiding dus om met een overkapping te komen.

Inmiddels is Joost druk bezig met een tekening voor deze verbouwing, zodat we ons aanstonds over de plannen kunnen buigen. En wel op vrijdag 9 maart in een extra ledenvergadering in het Tussendoor.

De notulen van de laatste algemene ledenvergadering zijn nu ook op de site geplaatst. Ze zijn hier op te halen (wel even inloggen).

Zelfbeheer en kelderplan in komende ledenvergadering

De toekomst van Pander als woon-werkproject met zelfbeheer is voor de bewoners na al die jaren een verworvenheid waar je nauwelijks bij stil staat. Maar zo vanzelfsprekend als dat wellicht lijkt, is het eigenlijk niet. De toekomst van de beheersovereenkomst zoals we die met Vestia hebben gesloten, is nogal ongewis. In elk geval is het nodig ons daarover te bezinnen en om ons heen te kijken hoe anderen de zaken hebben geregeld. Daartoe ligt er ook een excursie in het verschiet met een groep geïnteresseerde bewoners naar een verwant project in Amsterdam.

Verder is het idee voor herinrichting van de fietsenkelder, en de afscherming van de trappen daar naartoe, inmiddels in de planningsfase beland. Tot slot hebben ook de verschillende werkgroepen hun begroting ingediend.

Dit alles komt ter sprake tijdens de komende algemene ledenvergadering, van vrijdag 16 februari. Op deze site zijn ook de stukken (notulen vorige vergadering en begroting) terug te vinden.

Lees verder (en log zonodig eerst in...) >>

Miljoen voor groen

Brouwersgracht

Hagenaars kunnen vanaf februari verzoeken indienen om hun buurt groener en mooier te maken. Het Haagse gemeentebestuur stelt jaarlijks een miljoen beschikbaar, om zo de inwoners van de stad meer bij hun leefomgeving te betrekken.

De ideeën die Hagenaars aandragen moeten bijdragen aan de verbetering of verfraaiing van het groen in de stad. Zo kunnen fraai bloeiende of vruchtdragende bomen worden geplant. Of grauwe struiken worden vervangen door bloeiende heesters. Ook het snoeien of dunnen van beplanting vanwege de veiligheid of het verwijderen van onkruid horen tot de mogelijkheden.

In februari maakt de gemeente bekend hoe Hagenaars een verzoek kunnen indienen en aan welke voorwaarden dat verzoek precies moet voldoen. De stadsdeeldirecteur en de groenbeheerder van het betreffende stadsdeel beoordelen de aanvragen. De groenbeheerder kijkt daarbij ook naar het gemeentelijk groenbeleid en de al bestaande plannen voor onderhoud en herinrichting, om dubbel werk te voorkomen.

Arthur Ebeling zaterdag in de Panderbar

Ebeling

Arthur Ebeling is singer-songwriter en ook nog de meest authentieke, 'awesome' en all-around rythm and blues-gitaristen van ons land, zo stelt hij in alle bescheidenheid in het Engels op zijn eigen website. Iemand met een verklaarde liefde voor de Gretch-gitaar.

Arthur Ebeling treedt zaterdag 27 januari op in de Panderbar.

lees verder... >>

Koeien kijken

boe!

Hoort dit hier eigenlijk wel thuis? Maar zo niet, waar dan wel? Komt Felah mee, en is wel iets voor te zeggen: er is nu een site waar je iets kunt doen aan het lot van boomloze koeien. Ja, inderdaad, is het niet vreselijk? Boomloze koeien! Die beesten staan daar in de wei zonder enige beschutting, en in de zomer dus met de volle zon op hun kneiter (vooropgesteld dat een koe al een kneiter heeft). En wie trekt zich dat aan?

Op de site koeienkijken.nl kun je een koeienkaart sturen, er zijn koegedichten en bovendien kun je er een certificaat kopen waarvan ze dan een boom planten. Het staat ook nog reuze gezellig zo'n boom in de wei. En dan ook nog een koe erbij! Zet wel je boxen aan dan kun je de koeien horen loeien.

Nieuwe bewoners

Binnendoor nummer 81 heeft drie nieuwe bewoners: Ingrid, Erwin en Kira (1). Ze stellen zich voor in de rubriek Prikbord.  (wel eerst inloggen)

Een nieuw jaar en nieuwe prullenbakken

prullenbak

Het jaar was nog niet eens echt begonnen of op het Binnendoor klonken enkele stevige dreunen. 'Dat was wel heel dichtbij', zal menige Pander-bewoner gezegd hebben en inderdaad, de prullenbakken waren botweg opgeblazen. Dàt geeft dus zo'n knal.

Helen heeft inmiddels bij Stadsbeheer drie nieuwe prullenbakken besteld en hopelijk kunnen we er dan weer even tegen. 'Als nu die jongens en meisjes als dank voor het aangenaam verpozen er nu ook nog 'ns gebruik van zouden maken...', verzuchtte opa.

Ja, en of dat alles is! De deur naar de fietsenkelder is ook al ontzet en de zijruit vernield. En wat doet de regering??

Topact Pander-festival maakt beste Haagse CD

SplendidSplendid, de band die dit jaar de slot- en topact was van het Pander-festival, heeft met het debuutalbum Rebirth de beste Haagse CD van 2006 uitgebracht. Dat vond althans een forum van Haagse popjournalisten dat zich op de laatste donderdag van 2006 hierover uitsprak in het Paard, tijdens het Hommerson Winnaars Festival. De jury, met daarin de onvermijdelijke Gerard van den IJssel, roemde de CD als "verfrissend, vrolijk, professioneel en gedurfd".

Het strekt ook de muziekprogrammeurs van het Pander-festival tot eer dat zij Splendid voor het festival hebben aangetrokken. Het is wel een selling-point: in augustus op het podium van het Binnendoor, in december gelauwerd in het Paard!

Schrijf mee aan Panderplein

Je kunt zelf een stukje schrijven in de rubriek actueel, op het prikbord of in een discussieforum. Log in en kies "schrijf" of "discussies".  

Jille post eerste commentaar

Onze eigen nachtvorst Jille van der Veen heeft zondagavond als eerste bezoeker een commentaar achtergelaten op deze website. Jille veegt daarin - namens Helen - de vloer aan met medebewoners die bij afwezigheid maar briefjes plakken dat het een lieve lust is. Met repressaille-maatregelen wordt nog net niet gedreigd, maar de gevolgen van het wangedrag zijn duidelijk:

"Anders zal binnen de kortste keren de verf loslaten"

Inhoud syndiceren