Panderplein Groen! - vragen en meningen

In de ledenvergadering van 31 oktober waarin het Panderplein Groen!-plan werd behandeld, kwamen ook vragen aan de orde die bewoners al van te voren hadden ingediend (met name die van Trudy en Melati) of die ze tijdens de vergadering zelf stelden (de anderen).  Hier een overzicht van de gestelde vragen en de opmerkingen .

(Trudy:) Komen kosten van ontwerp aan Annechien ten goede?

Ja, Annechien brengt dit in rekening. Maar als de hele grap niet doorgaat, ziet Annechien ook de tijd die ze in het ontwerp steekt niet in geld uitbetaald.

Waarom moet Pander een bijdrage van 5000 euro leveren?

Dit zijn de onvoorziene kosten, die kunnen niet aan subsidie-gevers worden doorberekend.

Is er zekerheid dat het plan doorgaat?

Nee, dit is afhankelijk van subsidieverstrekkers, als die niet over de brug komen kan het plan niet doorgaan. De gemeente en Vestia moeten eerst toestemming geven, daarna moet er uitsluitsel komen van sponsors als het Fonds 1818 en het Oranjefonds. Ook de verbouwing van de lift speelt een rol in de planning, de nieuwe lift moet zijn aangelegd voor je kan beginnen.

Mariëlle stelt dat in deze vergadering over het plan als geheel wordt gestemd. Het wordt al of niet aangenomen zoals het door de werkgroep is geformuleerd. Annemarie vertelt dat Vestia bovendien de garantie wil dat minstens 70 procent van alle bewoner achter een dergelijk plan staat. Als de ALV het aanneemt, moet de werkgroep dus alsnog langs de deuren met handtekeningenlijsten.

 

(Melati:) Is onderzocht of de herinrichting effectief is tegen overlast door jongeren?

Dat is niet onderzocht, dit is een aanname.

 

Zijn er nog andere ideeën? Die zijn niet onderzocht en uitgewerkt.

Is er nog ruimte voor een Pander-festival? Nee, zeker niet in de vorm zoals we dat kenden (met bands op een podium), mogelijk wel in een kleinschaliger opzet.

Het begrote bedrag is wel hoog... Dit zijn de reële kosten, zonder winst.

Is er straks nog ruimte voor grotere jongens om te spelen? Nee, er kan in elk geval niet gevoetbald worden. Tineke merkt op dat er voorbij de Waterspin bij de school een voetbalplein voor jongens uit de buurt was geopend dat nu ook niet meer toegankelijk is.

Na de vooraf ingediende vragen volgde nog een rondje met vragen en opmerkingen in de vergadering.

 

Yvo: Is er een plan B.? Annechien: Nee, de voorwaarde is dat gemeente en Vestia meewerken.

Helen: De wingerd is geen goed idee. A.: Vestia is er ook niet voor, bij stucwerk mag het niet.

Overigens zijn de nieuwe inzichten dat het niet schadelijk is.

Riet Bel.: Hoe garanderen jullie voldoende vrijwilligers voor onderhoud? A.: Er is nu een groep gevormd, dat is voor de eerste tijd een garantie. Mariëlle: De supervisie van het plein en het onderhoud wordt verdeeld.

Marlene: Zullen er geen planten worden gestolen? A.: De proef-ervaringen met plantenbakken op het Spijkermakerplein zijn goed. Harry heeft verder het idee van een Pander-zaadbank, dwz een verzameling zaden en stekken, zodat het groen ook kan worden bijgehouden.

Teun: Is de grond gezond? A.: Als er vervuiling is, zit die heel diep. De gemeente geeft hiervoor een verklaring af, die moet nog in een brief worden gegeven.

Parkeren mag niet, maar kàn het ook niet? Alleen bij de ingangen tijdelijk.

Is het een idee het metselwerk voor de borderbakken zelf te doen? Dat is niet doenlijk, te veel werk.

André: Zijn er vervolgkosten voor het bijhouden van de planten? A.: Zeer beperkt, veel zal door eigen kweek kunnen. Dit is financieel nog niet uitgewerkt.

Sandra: Is er plantenbeleid, kun je zelf iets doen? A.: Er is wel een plan, maar daarbinnen kun je zelf wat doen. Er is geen plantenpolitie.

Hugo: Jammer dat er geen gras is. Is er straks nog wel ruimte voor een (kleinschaliger) festival?

A.: Langs het pad is wel ruimte voor tafels, en ook voor een bandje. De paden moeten mogelijk wat breder worden dan in het oorspronkelijke plan. Yvo: Er moet ook een hoogwerker terecht kunnen.

Behalve vragen zijn er inmiddels veel positieve reacties gekomen op het plan. Rob komt hiervoor speciaal naar de ALV en wil ook wel meehelpen. Ook Marc is enthousiast en wil meehelpen.

Irene, Hans, Ingrid, Sandra, Loes, Joost en Ton vinden het een goed plan. Annemarie noemt het pretentieus (!), het biedt kansen zelf iets aan je omgeving te doen.

Jille vindt het goed dat er een plan is, maar verder is hij er tegen. Het hinkt op teveel gedachten. Ook denkt hij dat het niet werkt om overlast te voorkomen, en dat het eerder een bron van extra vandalisme zal zijn. Het is een beetje teveel een kunstproject. Het ergste is nog dat de bankjes worden weggehaald.

Ook Tineke is niet enthousiast over het groenplan. Ze vindt het helemaal niet mooi en de open ruimte gaat verloren. Bovendien is het tuinonderhoud meer werk dan het bijhouden en vegen van het plein zoals het nu is. Bewoners moeten hun eigen omgeving bijhouden en groen maken.

Melati vreest dat er altijd zwarte tuintjes zullen zijn. Annechien zegt dat de meeste planten het jaar door groen zijn.