Het plan Panderplein Groen! nader toegelicht


Het idee van een groen plein, waarvoor de eerste aanzet is gegeven door Harry Berg, is door een werkgroep onder aanvoering van Annechien Meier verder uitgewerkt. Annechien heeft door de kunstprojecten als de mobiele volkstuin veel ervaring met inrichting van (binnen-)pleinen. In de algemene ledenvergadering van 31 oktober lichtte Annechien de plannen voor Panderplein Groen! toe.

 

klik voor grotere versie

Opmerkelijk is hoeveel enthousiaste reacties het plan heeft losgemaakt, zo sterk dat enkele bewoners van het eerste uur, zoals Rob Boogert, na jaren weer naar een vergadering zijn gekomen om erover te kunnen meepraten.

De foto-montage die een beeld moet geven van de nieuwe binnentuin. Overigens is het plein in de nieuwe plannen minder een moestuin dan deze simulatie suggereert.

 

 

Het plan Panderplein Groen gaat uit van een duurzame groene interactieve stadstuin, zo vertelt Annechien. De sociale controle door bewoners wordt daarbij versterkt door de gezamenlijke binnentuin. Bewoners kunnen door aktief bezig te zijn en aanwezig te zijn op het plein de overlast verminderen.

Het plan is (anders dan de indruk die wellicht door de foto-impressie is gewekt) niet om er alleen groente te kweken. Er zullen ook (eetbare) planten, bloemen en kruiden komen. De indeling van het groen is in borders van 3 x 3 meter tot kleinere van 0,75 x 0,75 m. De bewoners zorgen daarbij voor het onderhoud. Dat is best veel werk, maar er is al een groep vrijwilligers gevormd. Er zal een maandelijkse werkdag komen om de tuin bij te houden, met soep en broodjes.

Door de nieuwe indeling zullen de ingangen van Pander met de auto nog wel bereikbaar zijn, vooral voor laden en lossen: parkeren is niet meer mogelijk. Ook voetballen is er niet meer bij. Fietsen zal nog wel kunnen.

Voor de borders worden tegels van het plein gebruikt. De bankjes gaan weg om hangen te vermijden.

Voor bewoner komen er terrassen waarop je klapstoeltjes kunt neerzetten. Die zijn beschikbaar op centrale afgesloten plekken op het plein, bewoners krijgen daarvoor sleutels. Verder zal het regenwater worden gebruikt voor besproeiing van de planten. Het water wordt waarschijnlijk in ondergrondse tanks opgeslagen.

De gemeente en Vestia zijn daags voor de vergadering komen kijken. Het budget voor dergelijke projecten voor dit jaar is al op. De werkgroep moet nog een begroting maken met de opdrachten voor offertes. Het totaalbudget is 83.000 euro, grotendeels te betalen door andere partijen. Pander zal zelf vijfduizend euro begroten voor onvoorziene kosten.

Het plan is tijdens de ALV van 31 oktober in stemming gebracht. Er zijn 17 stemmen uitgebracht vóór het plan, 1 tegen en 5 onthoudingen, waarmee het door de vergadering is aangenomen. Wel zal dus nog bij alle bewoners steun moeten worden vergaard (vanwege de 70 prcent voor Vestia). Voor het reserveren van 5000 euro voor onvoorziene kosten van het plan is unanieme steun.