Algemene ledenvergadering 18 februari 2011

De algemene ledenvergadering van de vereniging Wonen Werken Pander is vastgesteld op:

18 Februari 2011 20:00 uur

en vindt plaats in de panderbar (tussendoor)

AGENDA VAN ALV VAN DE VWWP

(Agendapunten voor de volgende ALV kunnen bij punt 9 worden aangebracht of nadien bij een van de bestuursleden).    

1. Opening om 20.00 en vaststellen agenda
2. Mededelingen.
3. Notulen vorige vergadering (bijlage 1)
4. Goedkeuren jaarverslag 2009 (bijlage 2)
5. Voorstel isolatieplan voor het Tussendoor (bijlage 3)
6. Voorstel bestemming Onderhoudsfonds.
7. Stemmen over tweede termijn als bestuurslid: Lizet en Ingrid.
8. Voorstel van Augusta (bijlage 4) inzake de invulling van het Tussendoor.
9. W.V.T.T.K en rondvraag.
10. Sluiting 22.00

Bijlagen:
1. Notulen vorige ALV
2. Jaarcijfers 2009
3. Voorstel isolatieplan Tussendoor
4. Voorstel opheffen vereniging Tussendoor