Algemene ledenvergadering

AGENDA ALV PANDER WONEN EN WERKEN

28 OKTOBER 2011, 20.00 Tussendoor

 1. Opening 20.00
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige ALV van 13 mei 2011 (bijlage 1)
 4. Begroting 2011 goedkeuren (bijlage 2)
 5. Evaluatie van de kattenpis oplossing en stemmen over het voorstel vanuit het bestuur om de gemaakte extra kosten om te slaan per hoofd kattenbezitter.
 6. Evaluatie isolatie van het Tussendoor
 7. Stemmen over voorstel verhoging bijdrage Tuingroep c.q. verhoging servicekosten (bijlage 3)
 8. Voorstel kantoorwerkgroep (bijlage 4 ?)
 9. Bevindingen energiewerkgroep
 10. Wvttk
 11. Rondvraag en sluiting