pander familie

Beste Felah,

zoals het altijd gaat: door toeval kom je op een site die met je familie te maken heeft. Mijn grootmoeder was een Pander en ik woon in Leidschendam, waar ook de Pander-fabriek gestaan heeft en waar ik in het archief dat per 1 jan. a.s. naar het Nationaal archief gaat, wegens sluiting en bezuiniging, alles heb gecopieerd wat er hier aanwezig is/was van de fabriek en heb zelfs nog gesproken een jaar geleden met een ex-meubelmaker.
De poster waar je om vraagt heb ik, maar daar ik uit de Pander-tak- Leiden kom en onderzoek doe met een neef, ook hier woonachtig, zit die poster natuurlijk in ons familie-archief. Wij hebben van de hele Pander-familie in Nederland ongeveer van 1680 de stamboom een hele grote familie. er zijn een paar belangrijke takken: de basis is Blokzijl en daar zwermt men uit naar Amsterdam-Haarlem-Gouda, Leiden, den Haag en zo naar Zeeland. Grote families zijn in Noord- Oost-Nederland gebleven. archief Zwolle De eerste Pander-winkel in Nederland was in Gouda, het pand is thans een restaurant, gegevens uit de officiele Groene Hart archieven en zij gingen toen naar den Haag. (Haagse Tak) Als men Pander zegt noemt men altijd de vliegtuigen en de meubelfabriek aldaar, maar ons onderzoek in Leiden wat heel erg uitgebreid is, en nog niet klaar, is ook heel belangrijk, want alle Panders zijn door huwelijk wel met elkaar verbonden. De Pander-familie is heel klein zakelijk begonnen met hele grote gezinnen en groot zakelijk inzicht en hard werken., gezien de koopkontracten en testamenten, ook die van de vrouwen. In Blokzijl was het armoe troef, dus staken er over de Zuiderzee families over naar het Westen. Alle Panders hebben dus 1 stamvader daar in Blokzijl. ook die van den Haag.
Mijn neef zijn moeder en mijn vader waren broer en zuster, dus oma Anna Pander, gehuwd met grootvader van der Linden, was ons beider grootmoeder. De van der Lindens komen 1x per jaar bij elkaar en die stamboom is gemaakt. Wij zijn toen begonnen met de vrouwelijke lijn : oma Anna Pander. Behalve de stamboom hebben wij ook nazaten in Leiden, Boskoop en Amsterdam gevonden. Zij zijn nazaten van de beroemde Pander-fotografen in Leiden en in Boskoop en Amsterdam hebben zij hun foto-studio’s. ofschoon Amsterdam uit de Haarlemse tak komt. In onze familie-albums zitten dan ook foto’s van de Pander-fotografen.
De enorme grote Pander-stamboom laat precies zien hoe het met die Panders allemaal in elkaar zit.
Via antiquariaat internet heb ik een boek met platen kunnen kopen van hun toonzalen in den Haag. Vergeet ook niet dat er Pander meubelzaken waren in Amsterdam-Eindhoven en Groningen. In ons onderzoek kom je dus altijd terecht bij designers en ontwerpers en wij vinden het eigenlijk zo jammer, dat er over die begin-Panders nooit iets vermeld wordt en het accent altijd op den Haag ligt, terwijl dat door onkunde naar de knoppen is gegaan en door uitsterving van de tak. met een naar stuk geschiedenis in WOII Historisch is de geschiedenis vanaf Blokzijl veel interessanter, dat heeft ons onderzoek in Leiden, waar veel ligt in het archief, al bewezen.
Er was natuurlijk een prachtig Pander-Pand in Leiden!! ook een hele mooie winkel met een eigen meubelfabriek. Het grote Pander-archief in den Haag hebben wij nog niet onderzocht, en ons gericht op dat in Leiden, waar eigenlijk niets over geschreven is vanaf 1800.
Ik ben bijna 82 , weduwe, mijn neef nog geen 70, weduwnaar, dus wij gaan nog al eens op pad voor onderzoek, wat zeer tijdrovend is!! en wilden eigenlijk met nazaten een Pander-dag houden, maar wij hebben het allebei zo druk met andere dingen ook, dat wij nog geen datum in de planning hebben.
Denk niet, dat wij opgegroeid zijn met de dure Pander-meubelen!!! Die meubelen hebben allen een koperen plaatje met de naam Pander, maar ik heb dat plaatje niet!!!
Pier Pander is een zijtak ook uit Blokzijl over hem zijn boeken te koop. In Blokzijl is niets meer te vinden over de Panders.
De Pander-tak den Haag is gewoon heel eenvoudig begonnen met matten te verkopen vanuit een mattenboot aan de wal, heel heel eenvoudig!! De Haagse meubelfabriek had een personeelsblad, wat vermoedelijk wel in het Nationaal archief ligt ter inzage. daar liggen waarschijnlijk ook wel de zakelijke gegevens van de KvK. tussen Leiden en den Haag was wel kontakt. Men was immers met familie aan elkaar verbonden.
Wij hebben de stamboom in klad , mijn neef op de computer. ik in klad op papier vanaf onze overgrootmoeder met haar groot gezin met Dirken, Maria’s en Anna’s, wel Protestant, de Panders.
Hopelijk heb je iets aan dit verhaal. Het poster-museum in Hoorn heeft geen Pander-posters en zo men het zou hebben, dan brengen ze via hun veilingen nog aardig veel geld op! Het archief Leidschendam in het Gemeentehuis, heeft van mijn poster een copie gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Anneke Oldenburg-van der Linden