Wonen in Pander

Wonen in hartje centrum in een sociale omgeving en met veel faciliteiten is aantrekkelijk. En bovendien relatief goedkoop, doordat we door het zelfbeheer Vestia veel werk uit handen nemen. En dat scheelt huur. We krijgen van Vestia een zelfbeheervergoeding en daar kunnen we weer allerlei leuke dingen mee doen, zoals het jaarlijkse Panderfestival en gezamenlijke voorzieningen aanschaffen.

Als je ook een oogje heb op een van deze begeerde woningen, moet bij voorbaat worden gewaarschuwd dat je niet veel kans maakt hier snel binnen te komen. Maar je bent altijd welkom op ons tweemaandelijkse spreekuur, de eerste zaterdag van elke even maand 's middags tussen 13 en 15 uur.

In deze rubriek is ook de nodige informatie over de procedure te vinden.

 

Woningtoewijzing
Als er een woning vrijkomt krijgt iedereen bericht die zich als belangstellende op het spreekuur heeft aangemeld. Hierin staat om wat voor woning het gaat en wat de huurprijs is. Mensen die denken in aanmerking te komen voor de woning moeten binnen 10 dagen een motivatiebrief schrijven. Je solliciteert als het ware naar de woning. Het bestuurslid huurderszaken stelt een toewijzingscommissie samen. Deze leest de brieven en selecteert de beste kandidaat op grond van die brieven, en eventuele vervolggesprekken. De toewijzingscommissie draagt de kandidaat voor aan het bestuur, dat vervolgens de woning toewijst.

Lidmaatschap en huurcontract
Als je in Pander komt wonen krijg je een huurcontract, waarmee je automatisch lid bent van de Vereniging Wonen Werken Pander. Met het tekenen van je huurcontract onderschrijf je de doelstellingen van Pander. Je hebt het recht om mee te beslissen en de plicht om je betrokkenheid te tonen. Iedere bewoner van boven de 18 betaalt servicekosten en daarmee lidmaatschapsgeld.

De huur
Je huurbedrag bestaat uit kale huur en servicekosten. Van de servicekosten, die jaarlijks worden aangepast, betaalt de vereniging ondermeer de huur van de gemeen­schap­pelijke ruimtes en faciliteiten, de boekhouder en de huismeester, de glazenwasser, schoonmaak van de grote portieken, verzekeringen, portiekverlichting etc. Elk jaar per 1 juli wordt de huur door Vestia verhoogd volgens de door de overheid vastgestelde norm.

Meer informatie is te vinden in de brochure Wegwijs binnen Pander (pdf), een handleiding voor nieuwe en zittende Panderbewoners.